Относно

Getov Studio е мой самостоятелен проект за развитие и опити за продуктивно изпълнение на операции тип направи си сам и от нищо нещо и проследяването на неща който правя извън редовната си работа. С тази си дейност все още не изкарвам пари и не искам да изкарвам. Този проект е и закачка за собствените ми способности като авто-мото механик, електротехник, шлосер, както и художествено и естетично изпълнение.
 За сега все още нямам помещение и необходимия инструмент за да се занимавам професионално и основно благотворително насочено.
Можете да ме спонсорирате като кликате на рекламите в канала ми в Youtube: https://www.youtube.com/user/Botjogetov или на рекламите в личния ми дневник: http://igetov.blogspot.bg/

Getov Studio is my own project development and attempts to productive implementation of operations type DIY and something out of nothing and tracking things you do outside your regular job. This activity is still not make money and do not want to make. This project is also a teaser for my own abilities as auto, motorcycle mechanic, electrician, locksmith and artistic and aesthetic performance.
  For now, still no room and necessary tool to deal professionally and mainly directed charity.
You can sponsor me by clicking on the ads on my channel on Youtube: https://www.youtube.com/user/Botjogetov or ads in my personal diary: http://igetov.blogspot.bg/